Trang nhất » Tours » Kinh tế

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Giám đốc Sở Nội vụ: Đẩy mạnh công tác CCHC để xây dựng bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước vững mạnh

Thứ sáu - 17/06/2016 16:48
Đồng chí Châu Thị Thanh Hà
Giám đốc Sở Nội vụ

(NTO) Một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh ta đặt ra trong nhiệm kỳ tới là đề ra những giải pháp đột phá để đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn; đội ngũ CB, CC, VC có phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH ở địa phương.

Để góp phần thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới, ngành Nội vụ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chương trình về công tác CCHC. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các cấp, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền củng cố và nâng cao hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo tránh sự chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ. Đổi mới phương thức tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật CB, CC, VC. Tiếp tục tăng cường kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 57-CT/TU ngày 3-9-2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 10-10-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Với sự tin tưởng và kỳ vọng vào Đại hội, tập thể cán bộ, đảng viên, CC, VC ngành Nội vụ đoàn kết, phấn đấu thi đua với quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video clip

Tắt Quảng Cáo [X]
1