Trang nhất » Tours » Kinh tế

Nhiều điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế của tỉnh

Thứ sáu - 17/06/2016 16:41

(NTO) Từ đầu năm đến nay, có thể nói nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, một số ngành như công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá, mặc dù trong bối cảnh chung vẫn còn đó không ít khó khăn, nhất là tình hình nắng hạn gay gắt kéo dài trên diện rộng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của một bộ phận Nhân dân.

Đây là kết quả của sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả của Chính phủ và sự nỗ lực của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Đặc biệt, đây còn là kết quả của phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Qua đó đã tạo nên nhiều điểm sáng cho “bức tranh” kinh tế chung của tỉnh.

Tập kết hải sản sau chuyến biển tại Cảng cá Ninh Chử.

Theo đánh giá của Cục Thống kê tỉnh, ước tính 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó ngoài khu vực nông, lâm và thủy sản giảm 4,7% còn lại các khu vực như công nghiệp-xây dựng tăng 12,4% (công nghiệp tăng 11%, xây dựng tăng 14,7%), khu vực dịch vụ tăng 12,3%.

"Điểm sáng" đầu tiên cần đề cập đến là ngành công nghiệp đã đóng góp 2,6% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Theo đánh giá chung, sản xuất công nghiệp 9 tháng qua trên địa bàn tỉnh tăng trưởng ổn định, trong đó những khó khăn về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từng bước được tháo gỡ, cùng với những dự án mới tiếp tục duy trì công suất đã góp phần quan trọng cho tăng trưởng của ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 11,98% so cùng kỳ 2014. Một số lĩnh vực tăng khá như công nghiệp khai khoáng ước tăng 21,6%, trong đó, ngành khai thác muối tăng 28,5%; hoạt động khai thác đá xây dựng tăng 3,4% và chiếm 16,2% cơ cấu giá trị tăng thêm toàn ngành. Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 12,5% và chiếm 54,1% cơ cấu giá trị tăng thêm. Ngành dệt và sản xuất trang phục tăng 39,8%; sản xuất tinh bột mỳ tăng 38,26%; sản xuất gạch nung tăng 74%...

Ngư dân trong tỉnh đầu tư đóng mới tàu thuyền vươn khơi khai thác hải sản xa bờ.

Hoạt động dịch vụ có nhiều chuyển biến đáng kể và đã “góp“ đến 5,3% vào chỉ số tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm nay ước đạt trên 10.306 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 13,1%). Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ nói trên nếu phân theo nhóm hàng cho thấy thương nghiệp đạt tăng 12,9%; khách sạn-nhà hàng đạt tăng 15,7%; du lịch lữ hành tăng 16,1% và dịch vụ tăng 19,5%.

Xuất khẩu hàng hóa đã khởi sắc với tổng kim ngạch 9 tháng đạt 37,58 triệu USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong số này, kim ngạch hàng xuất khẩu hải sản đạt 20,36 triệu USD, tăng 43,8%; sản phẩm mây, tre, cói đạt 230,4 nghìn USD, tăng 21,9% và hàng dệt may đạt 438,2 nghìn USD, tăng 364,7%; ngược lại một số mặt hàng giảm như hạt điều đạt 16,55 triệu USD, giảm 9,9%.

 

Nông dân Thuận Nam mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Văn Miên

Lĩnh vực đầu tư và phát triển đã tạo nên “mảng màu“ sáng đáng ghi nhân trong bức tranh kinh tế. Theo thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 9 tháng (theo giá thực tế) đạt trên 5.365 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ, trong đó vốn khu vực Nhà nước đạt 2.415 tỷ đồng, chiếm 45,01% tổng vốn và tăng 4,5%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 2.950 tỷ đồng, chiếm 54,99% và tăng 9,9%;

trong đó, đầu tư dân cư đạt 1.545 tỷ đồng và tăng 6,5%; vốn các thành phần kinh tế đạt 1.405 tỷ đồng và tăng 2,6%. Trong tổng vốn đầu tư toan xã hội, chủ yếu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm 70,55% trong tổng số vốn. Điều cũng đáng nói là công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư được các ngành chức năng triển khai tích cực, đặc biệt là vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Thời gian qua các ngành và địa phương đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

 

Người tiêu dùng mua hàng tại Siêu thị Thanh Hà. Ảnh: V.Thanh

Đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà phải kể đến nguồn vốn “đầu tư“ của các ngân hàng thương mại. Theo đó, đến nay ngành ngân hàng đã huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư trên địa ước đạt 7.850 tỷ đồng, tăng 15,83% so với cùng kỳ và đạt 72,4% kế hoạch. Ngoài ra, tổng doanh số cho vay nền kinh tế ước đạt 18.300 tỷ đồng, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2014, tăng 19,33% so cuối năm 2014 và đạt 95% so kế hoạch năm 2015. Nhìn chung, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tiếp tục quan tâm dành nguồn vốn đầu tư cho các lĩnh vực ưu tiên và tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất huy động và giảm dần lãi suất, cho vay, chấp hành nghiêm các quy định về tỷ giá và hoạt động ngoại hối, tăng cường thực hiện các biện pháp mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hoạt động thanh toán được an toàn và thông suốt.

Ngành Nông nghiệp tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán kéo dài nhưng với quyết tâm chung là giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian qua cùng với hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh các nông hộ, nhất là vùng bị hạn đã có nhiều cách làm sáng tạo như đầu tư khoan giếng tìm nguồn nước để bơm chuyền “chống hạn“ cho cây trồng; chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên đất lúa gắn với ứng dụng các phương pháp tưới tiết kiệm nước...Nhờ đó, nhiều vùng hạn vẫn duy trì được sản xuất, góp phần ổn định đời sống cho nhiều nông hộ.

Theo thống kê, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đến nay đã đạt 45.860 ha, giảm 14,4 %; trong đó riêng diện tích lúa 2 vụ đông- xuân và hè- thu đạt 24.380 ha, giảm 15,6% so cùng kỳ, năng suất đạt 65,4 tạ/ha, giảm 1,95%; sản lượng lúa đạt 159.361 tấn, giảm 17,2% so cùng kỳ (giảm 32.995 tấn), do giảm diện tích và năng suất như đã nêu trên.

Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt trên 74.032 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng khai thác cá đạt trên 65.409 tấn, tăng 6,5% nhờ ngư dân tiếp tục đầu tư cải hoán tàu thuyền, công suất lớn, trang bị ngư lưới cụ và máy định vị… hiện đại theo hướng vươn xa đánh bắt dài ngày.

Kinh tế có bước tăng trưởng đã góp phần quan trọng tăng thu cho ngân sách. Qua 9 tháng đã đạt tổng thu trên 1.190,85 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán năm 2015 và tăng 5,9% so cùng kỳ. Có 11/15 khoản thu đạt và vượt dự toán năm 2015 như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 85,9%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 79,4%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 81,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 163,3%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 78,3%; thu tiền cho thuê đất đạt 103,2%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 138%; thu lệ phí trước bạ đạt 75%...

Những kết quả đạt được trong 9 tháng như đã nêu trên tuy có lĩnh vực chưa đạt như mong muốn do nhiều yếu tố, nhưng có thể nói những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng để thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch trong 3 tháng còn lại nói riêng, cả năm nói chung.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video clip

Tắt Quảng Cáo [X]
1