Trang nhất » Tours » Pháp luật

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016

Thứ hai - 08/08/2016 10:54

(NTO) Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 – 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg), UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1690/KH-UBND thực hiện “Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”.

 Kế hoạch nhằm mục đích thông qua việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Trong giai đoạn 2013 đến 2016, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án sẽ chỉ đạo triển khai, thực hiện các hoạt động tiếp nhận, biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trực tiếp phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân bằng nhiều hình thức như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đáp thắc mắc, lồng ghép trong các chương trình sinh hoạt thôn, xóm, chi tổ ở cơ ở…; đặc biệt chú trọng đến hình thức phổ biến, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng phát sóng, bố trí chuyên mục trên báo in, báo điện tử,… để phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được sâu rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh; thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban chỉ đạo; phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Đề án đến các cấp, các ngành có liên quan.

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thông tin công khai, kịp thời, đầy đủ trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình các văn bản, hoạt động liên quan đến công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm tình hình thực tiễn tại địa phương xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án ở cấp mình cho phù hợp; hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong thực hiện đề án trên địa bàn; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án cho Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

Theo Kế hoạch, việc thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ quý II/2014 và kết thúc vào cuối năm 2016.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video clip

Tắt Quảng Cáo [X]
1